Forum Ekonomi Islam: Pengupayaan Ekonomi Negara Islam: Sorotan Pengurusan Perbendaharaan Negara Pada Zaman Pemerintahan Khalifah Umar Abdul Aziz

02jul7:30 AM5:00 PMForum Ekonomi Islam: Pengupayaan Ekonomi Negara Islam: Sorotan Pengurusan Perbendaharaan Negara Pada Zaman Pemerintahan Khalifah Umar Abdul Aziz7:30 AM - 5:00 PM Event Organized ByUniversiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA)TypeEconomy Week

Event Details


Antara tajuk-tajuk yang dibentangkan/dibincangkan:

  • Menyoroti semula kegemilangan pemerintahan kerjaan Islam Khalifah ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz dan kejayaannya memerangi isu kemiskinan
  • Menyoroti kembali cara Khalifah ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz mengatur dan mentadbir harta kekayaan Baitulmal
  • Mengenalpasti sumber pendapatan ekonomi negara Islam pada zaman pemerintahan Khalifah ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz
  • Mengenalpasti bagaimana sumber pendapatan ekonomi negara yang tersimpan di dalam Baitulmal digunakan untuk urusan pentadbiran negara
  • Mengenalpasti jenis pendapatan ekonomi Islam yang boleh diperkenalkan atau diadaptasi semula pada zaman pemerintahan Islam moden
  • Mengenalpasti kaedah terbaik mengurus dan mentadbir harta kekayaan negara Islam dari sudut pengurusan Islam.

Location

Musyawarah Hall, ICC

International Convention Centre, Berakas

Time

(Saturday) 7:30 AM - 5:00 PM

Go to Top